Spadek po rodzicach – jak wygląda jego dziedziczenie?

dziedziczenie spadku

Okazuje się, że dziedziczenie po rodzicach występuje bardzo często. Dziecko ma prawo do zachowku nawet wtedy, gdy nie zostało wskazane w testamencie. Wyjątkiem jest tutaj wydziedziczenie dziecka. Na samym początku trzeba sprawdzić, czy rodzic pozostawił testament. W tym dokumencie wskazuje się, kto ma dziedziczyć, przy czym można także pozbawić dziecko prawa do zachowku i je wydziedziczyć. Przyjrzyjmy się temu, jak wygląda dziedziczenie spadku po rodzicach. O czym warto wiedzieć? Co jest najważniejsze w przypadku dziedziczenia po rodzicach? 

Spadek po rodzicach – brak testamentu

Jeśli nie ma testamentu, spadek po rodzicach jest określony w przepisach Kodeksu cywilnego. W dzisiejszych czasach bardzo często występuje sytuacja, gdy zmarłą osoba nie pozostawiła testamentu. W tym wypadku przepisy prawne są najważniejsze, przy czym wiele zależy od sytuacji rodzinnej zmarłego. Co ciekawe, jako pierwsze dziedziczą najbliższe osoby – małżonek i dzieci zmarłego. Nie zapominajmy o tym, że obowiązują tutaj następujące zasady: małżonek i dzieci dziedziczą spadek w częściach równych, jak też część dla małżonka nie może być mniejsza niż 1/4 całego spadku.

Co warto wiedzieć o spadku po rodzicach?

Nie każdy wie, co wchodzi w skład spadku po zmarłym rodzicu. W sytuacji, gdy rodzice mieli rozdzielność majątkową, do spadku wchodzi majątek osobisty osoby zmarłej. Jednakże w naszym kraju większość małżeństw nie ma rozdzielności, dlatego mamy do czynienia ze wspólnością majątkową. Majątkiem wspólnym jest tutaj to, czego małżonkowie dorobili się w trakcie trwania małżeństwa. Ważne jest to, że każda osoba może mieć także własny majątek. Gdy małżonek umiera, dochodzi do ustania wspólności majątkowej. Wtedy majątek wspólny dzielony jest na pół, z czego połowa jest majątkiem osobistym żyjącego małżonka. Druga połowa z kolei stanowi spadek po rodzicu. Pamiętajmy o tym, że dziedziczenie po rodzicach obejmuje to, co wchodzi w skład spadku. Więcej informacji znajdą Państwo w serwisie Poradnik Pracownika.

Pozbawienie dzieci spadku

Warto wiedzieć, że rodzice nie zawsze chcą, aby dzieci po nich dziedziczyły – wtedy powinni napisać testament. W testamencie wskazuje się inną osobę jako spadkobiercę. Istotne jest to, że testament ma pierwszeństwo przed przepisami prawnymi. Dziecko nie wskazane w testamencie w tym wypadku nie dziedziczy spadku. Jednakże trzeba mieć na uwadze prawo do zachowku. Obliczenia są tutaj dosyć skomplikowane, gdyż uwzględnia się wiele aspektów, np. otrzymane darowizny. Najprościej rzecz ujmując, zachowek powinien wynosić połowę tego co dziecko by otrzymało, gdyby rodzic nie spisał testamentu. Niepełnoletnie dzieci mają prawo do większego zachowku. To samo dotyczy dzieci trwale niezdolnych do pracy.

Nie zapominajmy o wydziedziczeniu dziecka. Wiąże się z tym, że spadkodawca wskazuje w testamencie, że dziecko nie ma  prawa do spadku i zachowku. Jest to możliwe w określonych sytuacjach. Przykładowo dotyczy sytuacji, gdy dana osoba postępuje sprzecznie z zasadami współżycia społecznego.