Rozwody – jak przebiega procedura?

procedura rozwodowa

Rozwody to zazwyczaj bardzo skomplikowane sprawy. Mogą być toczone przez co najmniej kilka spotkań w sądzie, szczególnie jeśli żadna ze stron nie chce iść na konkretne ustępstwa. Na czym polega sama procedura? Jak się ona odbywa? Wyjaśniamy.

Jak przebiegają rozwody w sądzie?

Rozwody w Jarosławiu oraz w każdym innym mieście, toczone są zazwyczaj podczas rozprawy sądowej. Na sali oprócz małżonków lub pełnomocników stron, pojawiają się także radcy prawni oraz adwokaci i świadkowie. Sam proces zaczyna się od zweryfikowania obecności wszystkich osób. Następnie przesłuchiwani są świadkowie. Na koniec na pytania radców prawnych odpowiadają małżonkowie.

Jeśli w toku sprawy wyjdą na jaw ważne fakty, które wymagają weryfikacji u kolejnych świadków, to sąd może zarządzić następne spotkanie. W wielu przypadkach jednak wydaje wyrok tego samego dnia. Posiłkuje się przekazanymi dowodami i uzyskanymi informacjami z przesłuchań wszystkich osób. Orzeczenie sądu dotyczy także kwestii, które będą obowiązywać po zakończeniu procedury rozwodowej. Mowa tutaj między innymi o wyznaczeniu władzy rodzicielskiej.

Rozwody – o czym warto wiedzieć przed udaniem się do sądu?

Zanim zdecydujemy się na to, aby przenieść sprawę rozwodową na salę sądową, warto skonsultować wszystkie ważne kwestie z dobrym prawnikiem. Dzięki kompleksowej wiedzy specjalisty można ocenić szansę na uzyskanie korzystnego wyroku. Warto udać się do sprawdzonej placówki, w której uzyskamy kompleksową oraz dobrą poradę prawną. Na przykład kancelaria adwokacka w Jarosławiu specjalizuje się w rozwodach i może udzielić kompleksowego wsparcia, także na sali sądowej.

Należy także przygotować odpowiednie dokumenty oraz zapisać wszystkie istotne informacje dotyczące na przykład podziału władzy rodzicielskiej. Podczas spotkania przedsądowego można dojść do porozumienia w pewnych sprawach. Tym samym nie trzeba zdawać się na decyzję sądu w pewnych istotnych dla obojga osób kwestiach, przykładowo dotyczących opieki nad dzieckiem po zakończeniu procedury rozwodowej.