Najważniejsze zmiany w kodeksie pracy 2022

kodeks pracy

Zgodnie z dwoma dyrektywami unijnymi, które weszły w życie w sierpniu, zostały dokonane pewne zmiany w kodeksie pracy. Dotyczą one przede wszystkim równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów, a także przejrzystości i przewidywalnych warunków pracy. Obecnie zmiany jeszcze nie obowiązują i nie wiadomo kiedy wejdą w życie. Należy jednak spodziewać się ich w najbliższym czasie. Czego dotyczą? Podpowiadamy.

Udogodnienia dla rodziców

Po zmianach pracownicy będą mogli skorzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 43 tygodnie w przypadku porodu mnogiego. Dodatkowo każdy z rodziców będzie miał prawo do 9 tygodni urlopu z określonego wcześniej wymiaru i cześć ta będzie nieprzenoszalna na drugiego rodzica.

Dodatkowo po wejściu zmian pracownikowi będzie przysługiwało 5 dni urlopu opiekuńczego bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Projekt zakłada również że pracownik, który wychowuje dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia, będzie mógł złożyć wniosek u swojego pracodawcy o zmianę formy pracy na bardziej elastyczną. Wśród nich wymienia się telepracę, pracę w systemie przerywanego czasu pracy, skróconego tygodnia, weekendowym, w obniżonym czy ruchomym wymiarze czasu pracy.

Praca zdalna w kodeksie pracy

Zgodnie z nowymi przepisami praca będzie mogła być wykonywana w 100% zdalnie lub hybrydowo. Do obowiązków pracodawcy będzie należało wyposażenie pracownika we wszystkie niezbędne sprzęty i materiały potrzebne do wykonywania obowiązków poza zakładem pracy. Pracodawca ma pokrywać też koszty energii i internetu. Dodatkowo pracownik, który zgodnie z umową powinien wykonywać swoje obowiązki w siedzibie firmy może w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku wnioskować o pracę zdalną.

Urlop z powodu siły wyższej

Nowe przepisy wprowadzą również urlop z powodu siły wyższej. W sytuacji związanej z chorobą, wypadkiem lub innym zdarzeniem, wskutek którego pracownik musi natychmiast udać się we wskazane miejsce, przysługuje mu dodatkowe zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia. W ciągu roku kalendarzowego taki urlop może wynosić 2 dni lub 16 godzin i musi być zgłoszony najpóźniej w dniu, w którym pracownik chce z niego skorzystać.

Zmiany w przypadku umów próbnych o pracę

Zgodnie z nowymi przepisami umowa o pracę na okres próbny będzie zawierana na okres nieprzekraczający 3 miesięcy lub jednego miesiąca, jeżeli pracodawca zamierza zawrzeć kolejną umowę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy. Próbna umowa może trwać maksymalnie 2 miesiące, jeżeli kolejna ma zostać zawarta na okres między 6 a 12 miesięcy. Nowe przepisy narzucają pracodawcom również obowiązek szerszego informowania pracownika o jego prawach i warunkach zatrudnienia. Więcej informacji na temat zmian w kodeksie pracy znajdziemy na: https://pragmago.pl/porada/zmiany-w-kodeksie-pracy-2022-8-najwazniejszych-zmian/.