Kim jest notariusz i jakie są jego możliwości?

notariusz jakie sa jego mozliwosci

Notariusz to urzędnik państwowy, który powoływany jest przez ministra sprawiedliwości. Jego głównym zadaniem jest sporządzanie dokumentów urzędowych, aktów notarialnych, które maja zabezpieczyć sprawy każdej ze stron. Kim jest dokładnie notariusz, jakie pełni zadania, kto może nim zostać oraz dlaczego jest niezbędny przy czynnościach prawnych? 

Kim jest notariusz?

Dawniej notariusz był nazywany rejentem, który swoje czynności mógł wykonywać z nadania króla. Dziś notariusz jest powoływany przez ministra sprawiedliwości. Notariusz jest osobą zaufania publicznego, której głównym zadaniem jest sporządzanie dokumentów notarialnych, mających charakter urzędowy. Notariusz z Olsztyna, jak i z innych polskich miast, może posługiwać się pieczęcią z orłem białym. Kancelaria notarialna może być prowadzona wyłącznie w jednym lokalu, w konkretnej miejscowości. Notariusz może mieć własną kancelarię lub pracować w kancelarii innego notariusza.

Notariusz ma obowiązek przestrzegania Kodeksu Etyki Zawodowej. Określa ona, między innymi, że notariusz ma zakaz przeprowadzenia czynności notarialnej, jeśli którakolwiek ze stron – do trzeciego stopnia włącznie, jest spokrewniona z notariuszem. Notariusz ma obowiązek wykonania czynności notarialnej, jeśli jest ona niezgodna z prawem. 

Jakie czynności notarialne wykonuje notariusz?

Kancelaria notarialna w Olsztynie jest miejsce, w którym załatwimy wiele spraw, do których wymagana jest obecność notariusza. Wykonuje on swoją pracę w języku polskim. Jeśli zajdzie taka potrzeba, konieczne jest powołanie tłumacza przysięgłego. Do zadań notariusza należy spisywanie protokołów oraz dokumentów, sporządzania aktów notarialnych i poświadczeń. Niektóre sytuacje wymagają dokumentu notarialnego. Jest to rozdzielność majątkowa, przepisanie na kogoś własności domu, mieszkania czy innej nieruchomości, a także przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku. Ponadto notariusz sporządza protesty weksli i czeków, przygotowuje projekty dokumentów, umów. Może również przyjąć i przechować pieniądze, papiery wartościowe, a także cenne dokumenty. Należy pamiętać, że tylko pełnomocnictwa potwierdzone notarialnie maja moc prawną i są wartościowe dla urzędników.