Jak przygotować pozew rozwodowy?

pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy jest konieczny do tego, aby rozpocząć proces rozwodowy. Jak można go przygotować? Czy samodzielne wypisanie pozwu rozwodowego w Polsce jest możliwe?

Jak przebiega rozwód w Polsce?

Polskie przepisy umożliwiają uzyskanie rozwodu wtedy, gdy zostaną spełnione określone warunki. Jak przebiega proces rozwodowy w Polsce?

Przede wszystkim pomiędzy małżonkami musi dojść do całkowitego rozkładu pożycia małżeńskiego na płaszczyznach fizycznej oraz emocjonalnej. Warto jednak wskazać, że istnieją pewne wyjątki, na przykład małżonkowie mogą nadal zamieszkiwać w tym samym domu w trakcie składania pozwu rozwodowego.

Rozwód może odbywać się w dwóch wariantach:

  • z orzekaniem o winie – wówczas sad orzeka, że doszło do winy jednej ze stron albo dwóch stron
  • bez orzekania o winie – wtedy sąd pomija etap orzekania o winie, dlatego rozwód można uzyskać szybciej

Warto też wskazać, że z rozwodem związane są inne sprawy, między innymi dotyczące podziału majątku wspólnego małżonków, opieki nad dziećmi oraz alimentacji – wskazuje prawnik Gliwice – https://jpm-adwokaci.pl/ specjalizujący się w sprawach rozwodowych.

Jak wygląda pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy jest rodzajem dokumentu, który przeznaczony jest do zapoczątkowania procesu rozwodowego. Składany jest on w lokalnym sądzie rejonowym, w jego wydziale rodzinnym.

Pozew rozwodowy jest dokumentem, w którym muszą znaleźć się wszystkie informacje dotyczące rozwodu, między innymi są to:

  • dane stron – małżonków, w tym imiona i nazwiska, adresy
  • rodzaj rozwodu – bez orzekania o winie oraz z orzekaniem o winie
  • określenie przyczyn rozwodu – przykładowo może być to niezgodność charakterów, przemoc

Do pozwu konieczne jest również dołączenie odpowiednich załączników, na przykład odpis aktu małżeństwa, odpisy aktów urodzenia dzieci.

Należy też zaznaczyć, że ubieganie się o rozwód wymaga wniesienia opłaty, która wynosi 600 złotych. Osoby w złej sytuacji finansowej mogą złożyć wniosek o zwolnienie ich z tych kosztów.

Jak przygotować pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy można przygotować we własnym zakresie, korzystając w tym celu z dostępnych w internecie wzorów.

Przygotowanie pozwu rozwodowego może być złożonym procesem, dlatego też jego samodzielne sporządzenie może być trudne. Z tego powodu zaleca się skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego prawnika, który ma w tej dziedzinie duże doświadczenie.

Gdy potrzebny jest taki właśnie adwokat Gliwice to miasto, w którym można bez problemów znaleźć prawnika rozwodowego, czyli takiego, który specjalizuje się w sprawach rozwodowych. Dzięki jego szerokiej wiedzy można przejść proces rozwodowy bez większych problemów, na przykład dużego stresu, jaki często towarzyszy takim sprawom.