„Ja nie palę, a Ty?”

W Światowy Dzień Rzucania Palenia, Roche Polska włącza się w działania edukacyjne związane ze szkodliwością palenia, w tym szczególnie wpływu palenia na wyniki leczenia osób chorych na nowotwory. Z tego powodu promuje deklarację Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Rakiem Płuca (IASLC) w sprawie Zaprzestania Palenia Tytoniu po Rozpoznaniu Choroby Nowotworowej.

W Światowy Dzień Rzucania palenia, Roche Polska zainicjował kampanię „Ja nie palę. A Ty?”. Kampania rozpoczęła się konferencją prasową, która odbyła się w ramach XIII Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca, podczas której klinicyści oraz zaproszeni decydenci, m.in przedstawiciele Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Głównego Inspektoratu Sanitarnego czy organizacji pacjenckich (m.in Amazonek czy Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych) podpisali deklarację stworzoną przez Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Rakiem Płuca (IASLC). Deklaracja przypomina o konieczności włączenia edukacji w zakresie rzucenia palenia do zaleceń, dla osób poddawanych terapiom onkologicznym. Obserwacje naukowców wskazują, że rokowania osób chorych na nowotwór, które palą podczas leczenia, są znacznie gorsze, niż osób, które rzuciły palenie. Jednak do dzisiaj niewiele osób o tym wie i tylko Gdański Uniwersytet Medyczny wdrożył odpowiednie działania profilaktyczno-edukacyjne. Liczymy, że dzięki kampanii podobne inicjatywy zaczną pojawiać się także w innych szpitalach onkologicznych.

Palenie tytoniu jest przyczyną 1/3 ogółu zgonów nowotworowych, a dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jednoznacznie wskazują, że 80% przypadków choroby wywołane jest przez ten właśnie nałóg. Niestety wielu chorych nadal pali w trakcie leczenia onkologicznego. Choć ma to katastrofalny wpływ na efektywność leczenia, tylko nieliczni lekarze oferują chorym bezpośrednią pomoc w skutecznym uniezależnieniu się od nikotyny.

Celem Roche Polska jest nie tylko oferowanie terapii osobom, które już zachorowały na nowotwór, ale także wspieranie działań edukacyjnych, w ramach profilaktyki przeciwnowotworowej. Dokładnie ten cel realizuje inicjatywa Ligi Walki z Rakiem, której działania edukacyjne skierowanie do klinicystów Roche Polska zdecydował się wesprzeć. W ramach kampanii „Ja nie palę, a Ty?” zostały podjęte także działania edukacyjne skierowane do pracowników. W ramach komunikacji wewnętrznej, firma zorganizowała na terenie swoich biur Dzień Świadomości Raka Płuca i zaprosiła Profesora Jacka Jassema oraz Profesora Pawła Krawczyka do wygłoszenia wykładu prezentującego najnowsze badania na ten temat.

Lekarze wdrażający terapie onkologiczne powinni weryfikować, czy chory pali, a jeśli tak, aktywnie wspierać go w procesie rzucenia nałogu i skierować na odpowiednie leczenie. Pomoc taka powinna być bezpłatną, integralną i rutynową częścią wielodyscyplinarnej opieki nad chorym i jego rodziną.” – tłumaczy Prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i jednocześnie przewodniczący Komitetu Antytytoniowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem Płuc (IASLC). – „Także uczestnicy badań klinicznych powinni być weryfikowani pod względem tego, czy palą. Edukacyjne programy w dziedzinie onkologii powinny z kolei zawierać praktyczne porady w zakresie interwencji antytytoniowej, naukę empatycznej komunikacji z chorym na temat uzależnienia od tytoniu i możliwości wyjścia z nałogu. Powinny także dostarczać wiedzę na temat dostępnych, opartych na dowodach naukowych, metodach leczenia choroby tytoniowej. Pamiętajmy – nigdy nie jest za późno, by zrezygnować z nałogu.” – kontynuuje Prof. Jassem.

Listopad miesiącem świadomości raka płuca

W Polsce co roku raka płuc rozpoznaje się u ponad 22-23 tysięcy osób[1]. Prawie tyle samo pacjentów umiera. Dane Krajowego Rejestru Nowotworów wskazują, że rak płuca jest w Polsce najczęściej występującym nowotworem wśród mężczyzn (1/5 wszystkich zachorowań), z kolei wśród kobiet powoduje większą śmiertelność niż dużo częstszy rak piersi – zajmuje trzecie miejsce (9%)[2]. Z powodu raku płuca umiera więcej osób, niż na raka jelita grubego, piersi i gruczołu krokowego łącznie.


[1] KRN: http://onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliwe-ogolem-2/
[2] Tamże.