Znaki BHP – dlaczego należy je znać?

oznakowanie bhp

Przepisy bezpieczeństwa i higieny w pracy zapewniają odpowiednie warunki podczas wykonywania zadań przez pracowników oraz pomagają w sytuacjach awaryjnych. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa niezbędne jest zastosowanie prawidłowego oznaczenia BHP. Dlaczego ważna jest znajomość znaczenia poszczególnych znaków?

Dlaczego znajomość znaczenia znaków BHP jest ważna?

Zachowanie bezpieczeństwa w pracy pozwala uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji mogących doprowadzić do uszkodzenia ciała lub zdrowia. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pomagają także prawidłowo zachować się podczas sytuacji awaryjnej, do której może dojść w każdym budynku. Aby ułatwić mieszkańcom czy pracownikom funkcjonowanie w nagłych przypadkach konieczne jest zastosowanie odpowiedniego oznaczenia. Znaki BHP w Łodzi i innych miastach umożliwiają wskazanie zagrożeń i ostrzeżeń, jak również informują o miejscach zbiórki podczas ewakuacji. Dlatego bardzo ważna jest znajomość znaków oraz prawidłowe odczytanie ich znaczenia. 

Jakie są rodzaje znaków BHP?

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom znajdującym się w budynku składa się z kilku elementów. Podstawą jest odpowiednio zaplanowana oraz zainstalowana instalacja przeciwpożarowa i oddymiania, oraz prawidłowe wyznaczenie ścieżek ewakuacyjnych i punktów zbiórek. Umieszczenie znaków BHP oraz znajomość ich znaczenia wpływa na bezpieczeństwo i reakcję działania. Znaki podzielone są na cztery kategorie. Rozróżnia się je za pomocą podstawowych kolorów. Znaki czerwone dotyczą nakazów, których należy ściśle i bezwzględnie przestrzegać. Są również związane ze wszelkimi oznaczeniami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Znaki żółte służą jako ostrzeżenie. Mogą oznaczać niebezpieczeństwa związane z prądem, ogniem czy polem magnetycznym. Znaki w kolorze zielonym mają zadanie informacyjne i wskazują, gdzie znajduje się wyjście awaryjne, punkt zbiórki czy droga ewakuacji. Tablice w kolorze niebieskim informuje o konieczności stosowania środków ostrożności lub ochrony indywidualnej.