Na czym polega laboratoryjne badanie skał?

Laboratoryjne badanie skał jest powszechnie wykorzystywane w budownictwie i przemyśle. Bez ekspertyz praca w wielu miejscach jest też niemożliwa. Co daje geotechniczna analiza skał?

Do czego przydaje się laboratoryjne badanie skał?

Laboratoryjne badanie skał wykonuje się na potrzeby m.in. przedsiębiorstw budowlanych, kopalni i prywatnych właścicieli działek pod zabudowę. Co więcej, zamówienie ekspertyzy specjalistów jest wymogiem prawnym.

Wykonanie szczegółowych pomiarów gruntu umożliwia stworzenie projektu budynku o odpowiedniej masie. Innymi słowy, dzięki temu można dobrać odpowiedni materiał budowlany, określić głębokość osadzenia fundamentów i orzec, czy dany grunt nadaje się do zabudowy.

Z usług specjalistycznych placówek korzystają też przedsiębiorstwa. Dokonywanie wszelkich odwiertów wymaga dobrania narzędzi i maszyn o odpowiedniej mocy. Ta sama zasada dotyczy wykorzystania materiałów wybuchowych.

Jak przebiega laboratoryjne badanie skał?

Pierwszym zadaniem, jakie wykonuje laboratorium geotechniczne, jest rdzeniowanie skały. Proces ten polega na wycięciu owalnej próbki. Jest ona następnie transportowana na powierzchnię i cięta na fragmenty przypominające grube plastry. Później skałę poddaje się szlifowaniu i docinaniu pod odpowiednim kątem.

Tak przygotowana próbka trafia następnie do aparatury sprawdzającej jej właściwości. Inżynierowie określają jej podatność na rozciąganie oraz ściskanie (przy jedno- i trójosiowym naprężeniu). Oprócz tego oceniana jest także ścieralność, urabialność i tendencja do nasiąkania wodą.

Dlaczego laboratoryjne badanie skał jest tak ważne?

Obowiązek prawny, jakim są badania geotechniczne, wynika ze względów bezpieczeństwa. Właściciele działek budowlanych dzięki temu wiedzą, jaką nieruchomość mogą postawić w danym miejscu. Tak minimalizuje się ryzyko katastrofy budowlanej.

Ekspertyzy geotechniczne są ponadto niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. W ten sposób chroni się robotników. Bez badania skał na jeszcze większe zagrożenie życia narażeni byliby również górnicy.